دسته: حفر چاه

حفر چاه فاضلاب

حفر چاه فاضلاب در کرج

چاه حفر می شود تا آب دفع شود. چاه های حفر شده در زمین های شنی راحت جذب می شوند ولی به خاطر چربی اشپزخانه و حمام و… که به درون چاه میریزند نیاز...