تعویض چاه کهنه با نو

تعویض چاه کهنه با نو

تعمیر چاه فاضلاب ساختمانهای قدیمی

بسیاری از ساختمانهای قدیمی هنوز هم از همان چاه قدیمی استفاده می کنند که این کار خطرناک است. امکان ریزش چاه قدیمی بسیار زیاد است. بهترین کار این است که با یک شرکت تخلیه چاه تماس بگیرند و از آنها درخاست کمک کنند. شرکتهای تخلیه چاه با حضور در ساختمان شما و بررسی وضعیت چاه فاضلاب اقدام متناسب را انجام خواهند داد. اگر چاه فاضلاب امکان تعمیر و ترمیم را داشته باشد، آنها اقدام به تبدیل چاه می کنند و اگر این امکان وجود نداشته باشد چاهی نو برای ساختمان حفر می کنند. کار را به آنها بسپارید. آنها اقدامات لازم را انجام خواهند داد

حفر چاه نو

تعمیر و ترمیم چاه فاضلاب از جمله کارهای رایج در شرکتهای تخلیه چاه به شمار می رود. بسیاری از ساختمانهای قدیمی هستند که می خواهد چاه فاضلاب جدید حفر کنند اما با تخصص شرکتهای تخلیه چاه دیگر نیازی به حفر چاه جدید ندارند و با ترمیم و نوسازی چاه کهنه مشکلشان رفع خواهد شد. با کمترین هزینه و زمان به نتیجه خواهید رسید.

تماس